Akční nabídka - Bydlete za 1 Kč

Bydlete za 1 Kč

Program RESIDOMO „Bydlete za 1 Kč!“

V rámci tohoto programu budoucí nájemce nejprve provede na vybraném domu/bytu bytě opravy potřebné k tomu, aby byl ve stavu způsobilém k užívání. Na dobu provádění oprav je sjednána k bytu přechodná smlouva na dobu určitou za 1 Kč měsíčně + zálohy na služby. Doba, na kterou je tato smlouva dohodnuta, se liší individuálně podle toho, jak rozsáhlé opravy jsou plánovány. V době oprav nelze byt používat k bydlení.

Pokud jsou opravy realizovány v dohodnutém rozsahu, kvalitě a termínu, získá nájemce nájemní smlouvu za zvýhodněných podmínek. Tato nájemní smlouva zohledňuje výši vlastních investic nájemce do oprav.

 • Délka nájemní smlouvy závisí na rozsahu provedených oprav. Většinou je tato smlouva sjednávána na 1 až 3 roky s tím, že po dobu platnosti této smlouvy je poskytnuta dohodnutá sleva z čistého nájemného.
 • Výše slevy z nájmu se opět liší podle výše investice nájemníka do oprav.
 • Po skončení tohoto období je v případě řádného plnění závazků (včasná úhrada plateb za nájem a služby spojené s bydlením) ze strany nájemníka smlouva prodloužena dle individuální dohody. V tomto případě již platí nájemné v běžné sazbě v dané lokalitě.

Do „PROGRAMU BYDLETE ZA 1 KČ“ jsou zařazovány jednotlivé byty či finské domky napříč celým bytovým portfoliem naší společnosti.

PROGRAM „BYDLETE ZA 1 KČ“ může být pro některé zájemce o nájemní bydlení zajímavý právě možností provést si opravy a úpravy dle vlastních představ a získat bydlení za zvýhodněný nájem.

Základní podmínky pronájmu:

 • uzavření smlouvy na dobu nezbytnou pro realizace oprav (cca 3 měsíce)
  • symbolické nájemné 1 Kč + záloha na služby po dobu realizace oprav
  • jasná specifikace rozsahu oprav v příloze přechodné smlouvy
  • úhrada kauce ve výši max. 6 000 Kč
 • po opravách uzavření zvýhodněné nájemní smlouvy, s dohodnutou slevou z čistého nájmu, při splnění následujících podmínek:
  • řádné provedení dohodnutého rozsahu oprav
  • odsouhlasení rozsahu a kvality zástupcem vlastníka
  • standardní nájemní smlouva na dobu určitou cca 3–5 let s uvedením slevy na čistém nájmu

 

Zobrazit byty


Akční nabídky